Η πιο εξελιγμένη Scheimpflug τοπογραφία κερατοειδούς

21/05/2021

Ο εξελιγμένος τοπογράφος Sirius+ μετρά ως και 150.000 σημεία στην πρόσθια και 145.000 σημεία στην οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς!

Τα συστήματα Placido και γενικότερα όσα βασίζονται στην καμπυλότητα του κερατοειδούς, συλλέγουν πληροφορίες από την πρόσθια επιφάνεια χωρίς πληροφορίες σχετικά με την οπίσθια.
Οι κερατοειδικοί τομογράφοι με Scheimpflug κάμερα έρχονται να καλύψουν την αδυναμία του Placido Disk , προσφέροντας ένα μεγάλο βάθος πεδίου και τη δυνατότητα απεικόνισης όλου του προσθίου ημιμορίου μέχρι και το οπίσθιο όριο του φακού.

Το Sirius + της CSO συνδυάζει μια περιστρεφόμενη Scheimpflug κάμερα και έναν τοπογράφο Placido Disk μεγάλου κώνου, με 22 δακτυλίους.
Έτσι πληροφορίες για τις εσωτερικές δομές του οφθαλμού, όπως για την πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς και την ίριδα, προέρχονται μόνο από τις εικόνες της Scheimpflug κάμερας,
ενώ στοιχεία για την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς (τιμές ανύψωσης, ακτίνες καμπυλότητας) προέρχονται ταυτόχρονα από τις μετρήσεις του δίσκου Placido και τη Scheimpflug κάμερα.
Αυτές συνδυάζονται και επεξεργάζονται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

Μοναδικό πλεονέκτημα αποτελεί η καταγραφή και εκτίμηση μεγάλης έκτασης της κερατοειδικής επιφάνειας διάμετρου 12mm και ο υπολογισμός των εκτροπών για ποικίλες διαμέτρους κόρης σε όλες τις συνθήκες φωτισμού!

Χρήσεις Τοπογραφίας:

• Διάθλαση
• Εφαρμογή φακών επαφής
• Διάγνωση και παρακολούθηση κερατόκωνου
• Κερατεκτασίες
• Διαθλαστική χειρουργική
• Χειρουργική καταρράκτη
• Μεταμόσχευση κερατοειδούς

Διαβάστε περισσότερα…