Νέα μελέτη σύγκρισης SLT και MLT σε γλαύκωμα

5/03/2021

Μια ερευνητική μελέτη δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα στο περιοδικό Clinical Ophthalmology.

Σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση της επιλεκτικής Laser τραμπεκουλοπλαστικής (SLT) με την Micropulse laser τραμπεκουλοπλαστική (MLT) σε γλαύκωμα, αξιολογώντας την επιτυχία της κάθε μεθόδου χωριστά, 1 χρόνο μετά τη θεραπεία.
Οι ασθενείς έπασχαν από γλαύκωμα ανοικτής γωνίας (OAG), γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης, γλαύκωμα διασποράς χρωστικής και ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα. Επιτυχία ορίστηκε ως η μείωση της ενδοφθάλμιας
πίεσης (IOP) κατά ≥20% από την αρχική μέτρηση (baseline- ο μέσος όρος των δύο τελευταίων μετρήσεων πριν το laser) ή η επίτευξη της πίεσης στόχου χωρίς επιπρόσθετη αντιγλαυκωματική αγωγή ή περαιτέρω παρέμβαση.
Όλοι οι οφθαλμοί παρουσίασαν παρόμοια επιτυχία, με μια τάση αυξημένης επιτυχίας στην ομάδα ασθενών που υποβλήθηκαν σε SLT. Το γεγονός όμως ότι 1 ώρα μετά το laser, οι οφθαλμοί που υποβλήθηκαν σε SLT εμφάνισαν μια παροδική απότομη αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (spike), καθιστά το MLT καταλληλότερο για οφθαλμούς στους οποίους θέλουμε να αποφύγουμε αυτά τα spikes.

Μια ματιά στην αρχή λειτουργίας.
Το SLT εφαρμόζει βολές φωτός χαμηλής ενέργειας με στόχο την ενδοκυττάρια μελανίνη των χρωστικοφόρων κυττάρων του διηθητικού ηθμού (trabecular meshwork-TM) χρησιμοποιώντας 532nm Q-switched, frequency-doubled Nd:YAG laser. Η κυτταρική καταστροφή που επιφέρει το laser, σε συνδυασμό με άλλες βιολογικές μεταβολές, αυξάνει τη φλεγμονώδη αντίδραση οδηγώντας σε αυξημένη εκροή υδατοειδούς υγρού δια μέσου του TM. Αυτή η φλεγμονώδης αντίδραση σε συνδυασμό με διασπορά χρωστικής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα παροδική απότομη αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (spike) και ήπια δυσφορία στον οφθαλμό.

Στο MLT (532nm, 577nm ή 810nm) διενεργείται μια ριπή επαναλαμβανόμενων βραχέων παλμών με διαδοχικές φάσεις ‘on’ και ‘off’, διατηρώντας τη θερμοκρασία αρκετά χαμηλή, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ιστική καταστροφή.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά την έρευνα και ενημερωθείτε στο site μας για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της οφθαλμολογίας.