Πρώτη πανελληνίως OCT-assisted DMEK

30/01/2022

Πρώτη πανελληνίως OCT-assisted DMEK

Πρώτη πανελληνίως OCT-assisted DMEK (ενδοθηλιακή μεταμόσχευση κερατοειδούς) με το διεγχειρητικό OCT EnFocus της εταιρείας Leica στη Β’ Οφθαλμολογικη ΑΠΘ.