Το νέο OCT προσθίου ημιμορίου CSO MS-39!

9/03/2022

📢Το νέο OCT προσθίου ημιμορίου CSO MS-39!

Μοναδικός συνδυασμός Spectral Domain Τεχνολογία και τοπογραφία κερατοειδούς, με δακτύλιους Placido.

👉Δείτε περισσότερα: https://minopta.gr/product/ms-39/