Νάσια δεν με αφήνει να βάλω τα στοιχεία μουrnΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ EMAILrnrnΔεν με αφήνει να διαγράψω τα παρακάτω στοιχεία