Θα μπορούσατε να μου δώσετε τιμή για το διαθλασίμετρο αυτό, αλλά και για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ.