Παρακαλώ πολύ θα ήθελα να με ενημέρώσετε αναλυτικά για τις παρακάτω προσφορές:rnrn1) Για τα 6 ανωτέρω προϊόντα.rn2) Για : Σχισμοειδή λυχνία ( SL9900 – SL9900 ELITE), Φορόπτερο (VRX DIGITAL REFRACTION) και Κάμερα βυθού (COBRA +)rn3) Για : Σχισμοειδή λυχνία ( SL9900 – SL9900 ELITE) και Φορόπτερο (VRX DIGITAL REFRACTION)rn4) Για : Σχισμοειδή λυχνία (SL9900 – SL9900 ELITE)rn