Θα ήθελα να με ενημερώσετε για το κόστος των 2 κλιβάνων πλάσματος, για τη συχνότητα και το κόστος συντήρησής τους, καθώς και για το κόστος των αναλωσίμων τους. Θα προτιμούσα να μου απαντήσετε στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση.