Πρώτη πανελληνίως OCT-assisted DMEK

Πρώτη πανελληνίως OCT-assisted DMEK Πρώτη πανελληνίως OCT-assisted DMEK (ενδοθηλιακή μεταμόσχευση κερατοειδούς) με το διεγχειρητικό OCT EnFocus της εταιρείας Leica στη Β’ Οφθαλμολογικη...