Βράβευση της εταιρείας μας από τον κατασκευαστικό οίκο Leica

26/05/2022

Η εταιρεία μας βραβεύτηκε ανάμεσα σε δεκάδες αντιπροσώπους με το βραβείο
Channel Partner Outstanding Growth“!
Ο συνδυασμός της ποιότητας Leica με την τεχνογνωσία της Minopta, οδήγησαν στην αναγνώριση και την αύξηση των πωλήσεων!