Η παρουσία της CSO στο ESCRS

23/09/2022

Για την εταιρεία CSO το φετινό ESCRS ήταν αρκετά επιτυχημένο.
Παρουσίασαν τα δημοφιλή προϊόντα τους , όπως την σχισμοειδή ΄΄SL 9900 Elite΄΄ με την νέα ΄΄Μizar΄΄ Digital Camera 5 MP, το OCT προσθίου ΄΄MS-39΄΄, την συνδυασμένη τοπογραφία Placido & Scheimpflug    ΄΄Sirius +΄΄, την ηλεκτροφυσιολογία ΄΄Retimax΄΄, καθώς και το νέο τους μοντέλο Αμπερομετρίας!
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και το φορητό σύστημα Cross Linking ΄΄C-Eye΄΄ με 3 νέα πρωτόκολλα θεραπείας!