Καινοτομικό, Αξιόπιστο, Γρήγορο & Μοναδικό Τονόμετρο Αέρος Ocular Response Analyzer Reichert ORA G3!

27/05/2021

Το Ocular Response Analyzer® (ORA), είναι η μόνη συσκευή, που μετρά την υστέρηση του κερατοειδούς (CH) και την λαμβάνει υπόψη στη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.
Δεν έρχεται σε επαφή με το μάτι, παρόλα αυτά είναι πολύ αξιόπιστο, γιατί λαμβάνει υπόψη του τις μηχανικές ιδιότητες του κερατοειδούς!
Διαθέτει ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα, η χρήση του είναι ανεξάρτητη του χειριστή, οπότε και η μέτρηση του είναι άκρως αντικειμενική!
Επισυνάπτουμε συγκριτική μελέτη της μέτρησης της IOP με διαφορετικές τεχνολογίες, αλλά και δημοσιευμένες μελέτες που περιγράφουν την αξιοπιστία του και το πως οι μηχανικές ιδιότητες επηρεάζουν την ενδοφθάλμια πίεση, αλλά και την διάγνωση του γλαυκώματος.

Η αξία των αποτελεσμάτων είναι μεγαλύτερη, από την τιμή του!

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : 10.500 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Πατήστε κάθε σύνδεσμο για να διαβάσετε τις μελέτες:

Επικοινωνήστε μαζί μας, για περισσότερες πληροφορίες.
☎️ 2106540165
Ora Response Analyzer G6