A900 F900 Z800

CSO

A900 F900 Z800

ΤΟΝΟΜΕΤΡΑ A900 | F900 | Z800

Τα τονόμετρα επιπεδώσεως CSO, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Παρέχουν εξαιρετική ακρίβεια μέτρησης και η τιμή είναι άμεσα αναγνώσιμη στο όργανο, χωρίς τυχόν δυσκολίες βαθμονόμησης. Είναι εύκολα στη χρήση τους, μέσω των περιστρεφόμενων κομβίων στη βάση τους.

  • Τα μοντέλα F900 και A900 είναι συμβατά με σχισμοειδείς λυχνίες τύπου HAAG-STREIT.
  • Το Z800 είναι συμβατό με σχισμοειδείς λυχνίες τύπου ZEISS.
  • Χάρη στην ευελιξία τους, τα τονόμετρα της CSO, μπορούν επίσης να τοποθετηθούν και να συνδυαστούν με όργανα άλλων κατασκευαστών.
  • Με μεγάλο εύρος μετρήσεων 0 – 80mmHg και backlash width ≤ 0.49 mN
  • Παρέχουν τη δυνατότητα στον γιατρό, να διαγνώσει με μεγάλη ευκολία, την πίεση του οφθαλμού.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Product Added to Quote Successfully.
View Quote

A900

To τονόμετρο επιπεδώσεως A900, είναι κρεμαστού τύπου και ο βραχίονάς του, τοποθετείται με ειδικό mount, στην σχισμοειδή λυχνία. Συνοδεύεται από ειδική μπάρα βαθμονόμησης και από επαναχρησιμοποιούμενο κωνικό πρίσμα. Το καθαρό του βάρος είναι 0,82kg και λειτουργεί σε θερμοκρασίες 15°C έως και 30°C.

F900

To τονόμετρο επιπεδώσεως F900, είναι επικαθήμενο και τοποθετείται στην ειδική βάση-οδηγό εμπρός από το μικροσκόπιο της σχισμοειδούς λυχνίας. Συνοδεύεται από ειδική μπάρα βαθμονόμησης και από επαναχρησιμοποιούμενο κωνικό πρίσμα. Το καθαρό του βάρος είναι 0,48kg και λειτουργεί σε θερμοκρασίες 15°C έως και 30°C.

Ζ800

To τονόμετρο επιπεδώσεως Ζ800, είναι κρεμαστό και ο βραχίονάς του τοποθετείται με ειδικό mount στην σχισμοειδή λυχνία. Συνοδεύεται από ειδική μπάρα βαθμονόμησης και από επαναχρησιμοποιούμενο κωνικό πρίσμα. Το καθαρό του βάρος είναι 0,85kg και λειτουργεί σε θερμοκρασίες 15°C έως και 30°C.