A900 F900 Z800

CSO

A900 F900 Z800

CSO

ΤΟΝΟΜΕΤΡΑ A900 | F900 | Z800

Τα τονόμετρα επιπεδώσεως CSO, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Παρέχουν εξαιρετική ακρίβεια μέτρησης και η τιμή είναι άμεσα αναγνώσιμη στο όργανο, χωρίς τυχόν δυσκολίες βαθμονόμησης. Είναι εύκολα στη χρήση τους, μέσω των περιστρεφόμενων κομβίων στη βάση τους.

  • Τα μοντέλα F900 και A900 είναι συμβατά με σχισμοειδείς λυχνίες τύπου HAAG-STREIT.
  • Το Z800 είναι συμβατό με σχισμοειδείς λυχνίες τύπου ZEISS.
  • Χάρη στην ευελιξία τους, τα τονόμετρα της CSO, μπορούν επίσης να τοποθετηθούν και να συνδυαστούν με όργανα άλλων κατασκευαστών.
  • Με μεγάλο εύρος μετρήσεων 0 – 80mmHg και backlash width ≤ 0.49 mN
  • Παρέχουν τη δυνατότητα στον γιατρό, να διαγνώσει με μεγάλη ευκολία, την πίεση του οφθαλμού.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Το προϊόν έχει προστεθεί στην λίστα της προσφοράς σας.
Η προσφορά μου

A900

To τονόμετρο επιπεδώσεως A900, είναι κρεμαστού τύπου και ο βραχίονάς του, τοποθετείται με ειδικό mount, στην σχισμοειδή λυχνία. Συνοδεύεται από ειδική μπάρα βαθμονόμησης και από επαναχρησιμοποιούμενο κωνικό πρίσμα. Το καθαρό του βάρος είναι 0,82kg και λειτουργεί σε θερμοκρασίες 15°C έως και 30°C.

F900

To τονόμετρο επιπεδώσεως F900, είναι επικαθήμενο και τοποθετείται στην ειδική βάση-οδηγό εμπρός από το μικροσκόπιο της σχισμοειδούς λυχνίας. Συνοδεύεται από ειδική μπάρα βαθμονόμησης και από επαναχρησιμοποιούμενο κωνικό πρίσμα. Το καθαρό του βάρος είναι 0,48kg και λειτουργεί σε θερμοκρασίες 15°C έως και 30°C.

Ζ800

To τονόμετρο επιπεδώσεως Ζ800, είναι κρεμαστό και ο βραχίονάς του τοποθετείται με ειδικό mount στην σχισμοειδή λυχνία. Συνοδεύεται από ειδική μπάρα βαθμονόμησης και από επαναχρησιμοποιούμενο κωνικό πρίσμα. Το καθαρό του βάρος είναι 0,85kg και λειτουργεί σε θερμοκρασίες 15°C έως και 30°C.