Παρακολουθήστε το webinar της Visionix για την συμβολή του OCT στις χειρουργικές αποφάσεις

13/10/2022

Η εταιρεία Visionix θα πραγματοποιήσει ένα πολύ ενδιαφέρον webinar με θέμα: “Πώς η χρήση της ολοκληρωμένης OCT + OCT-A μπορεί να επηρεάσει τις χειρουργικές αποφάσεις;” την Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022, 20:00 – 21:15 ώρα Ελλάδος
Στο σεμινάριο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε:
  •  Σχεδιασμό χειρουργικής επέμβασης προσθίου ημιμορίου
  • Δυνατότητα διάγνωσης παθολογιών αμφιβληστροειδούς και γλαυκώματος προεγχειρητικά
  • Βοήθεια στη λήψη κλινικών αποφάσεων με τη χρήση του OCT (παχυμετρία,επιθήλιο,3D En face και Full range)
  • Διάγνωση ξηροφθαλμίας
Για την εγγραφή σας πατήστε το σύνδεσμο: https://blog.visionix.com/resource-center/emea-webinar